XingWuDao BaGuaZhang

 

 

 

 

 

 

Ba Gua in München – Tai Ji in München – Qi Gong in München

Preise Einzelunterricht

 

Einzelunterricht – Einzelne Stunden

35.- €/Std

Ab 8 Einzelstunden im Monat:

Einzelstunden tagsüber bis einschließlich 17 Uhr

25.-/Std

Ab 8 Einzelstunden im Monat:

Einzelstunden nach 17 Uhr sowie am Wochenende

30.-/Std

Ab 16 Einzelstunden im Monat:

Einzelstunden bis einschließlich 17 Uhr

20.-/Std

Ab 16 Einzelstunden im Monat:

Einzelstunden nach 17 Uhr sowie am Wochenende

25.-/Std